Olika typer av turneringar kan arrangeras på ett lätt sätt under sommarhalvåret. Det är speciellt lätt precis i samband med skolavslutning och skolstart. Gör något roligt av det med koppling till uppstart eller avslut av kyrkans aktiviteter. Det är också en bra aktivitet i samband med något event i en park eller liknande.

Om Mission International

Mission International
Stationsvägen 16
184 50 Åkersberga
Sweden

T: +46(0)733 810 638
E: info@missioninternational.se