En svensk sommar inbjuder till gatumusicerande. En idé vore att samla ett antal sångare och musikanter och begära tillstånd för en dag och fylla staden med kristen musik. (Då får man använda högtalare). Om man gör det organiserat skulle man kunna koppla ihop det med ett inbjudningskort till de Alphakurser som sedan startar under hösten. En dags musicerande på detta sätt skulle kunna generera i utdelning av några tusen inbjudningar.
OBS! Om man bara spelar akustiskt och inte gör någon pengainsamling så är det möjligt att spela en timme i taget på samma plats utan att man begär tillstånd innan. Det är olika regler i olika städer. I Malmö stad till exempel får man spela i två timmar på samma plats och vissa tider är undantagna för vissa områden.
http://malmo.se/Kultur–fritid/Kultur–noje/Musik/Spela-sjalv/Regler-for-gatumusik.html

Om Mission International

Mission International
Stationsvägen 16
184 50 Åkersberga
Sweden

T: +46(0)733 810 638
E: info@missioninternational.se