För stadens bästa är ett 2-årigt projekt som är ett samarbete mellan tre olika kyrkor i Västerås och Studieförbundet Bilda.

Kyrkorna är Allianskyrkan, SOS Church Västerås och Vallbykyrkan som alla har en stor mångfald av människor med olika nationaliteter, erfarenheter och kompetenser. Alla medverkande har ett gemensamt intresse att förebygga ensamhet, utanförskap och psykisk ohälsa. Idag har alla egna verksamheter, men genom detta projekt, är målsättningen att kanalisera kraft och bli starkare tillsammans, för att fler människor ska må bättre i Västerås.

Projektet kommer pågå under 2 års tid. Det kommer att göras olika riktade insatser för barn, unga och familjer för att motverka och förebygga ensamhet, utanförskap och psykisk ohälsa. Insatserna kommer göras tillsammans med och för alla boende i områdena. Det är fritt och frivilligt att delta och alla är välkomna att bidra.

Syftet med projektet är att det ska testas och utarbetas olika modeller som fungerar för målgruppen i Västerås. Kyrkorna vill vara en självklar aktör som utför sociala insatser i Västerås. Kyrkorna vill bli en naturlig kontakt för Västerås Stad för samarbete kring alla frågor.

Allianskyrkan, Morad Monier, moradmonier6@hotmail.com

SOS Church Västerås, Josef Arnfjell, josef.arnfjell@missionsos.org

Vallbykyrkan, info@valllbykyrkan.se

Studieförbundet Bilda, Johan Winbo, johan.winbo@bilda.nu

 

Nedan ser du den cykel som just nu håller på att byggas om till cafécykel. Det gör det till och med möjligt för en enskild person att snabbt packa ”caféet/bokvagnen” och ta sig till ett närliggande torg.

Om Mission International

Mission International
Stationsvägen 16
184 50 Åkersberga
Sweden

T: +46(0)733 810 638
E: info@missioninternational.se