Arbetet har påbörjats med att nå Sveriges alla 290 kommuner med evangelium om Jesus Kristus genom att använda digitala medier i kombination med olika typer av evangelisationsinsatser.

Det görs genom att komma igång med webbsidor och sociala medier där dessa blir en effektiv plattform för att sprida evangelium till alla som har tillgång till Internet i Sverige.*

* Enligt Internetstiftelsen har 98 procent av svenskarna uppgett att de har tillgång till internet i hemmet.

Gå in på www.alingsas.life och www.facebook.com/alingsaslife så ser du ett exempel på hur digitala medier ger stöd för en satsning på orten.

För att få kontakt med Internetvisionen; gå till www.internetvisionen.se och använd formulär för kontakt.

Nedan ser du den flyer som används i Alingsås. Den har delats ut under veckorna det har varit Lights in Alingsås med tända ljus runt Alingsås. Det har även delats ut kort med adressen www.jesus.se på. Goda kontakter har kunnat tas med människor, det har bjudits på kaffe och musik.

Om Mission International

Mission International
Stationsvägen 16
184 50 Åkersberga
Sweden

T: +46(0)733 810 638
E: info@missioninternational.se