Youth with the mission har i många år använt drama som ett effektivt sätt att väcka intresse och nå människor. Youth with a Mission i San Diego har satt ihop flera fullständiga dramainstruktioner med musik och information om allt som behövs. Flera av dem passar till påsk. På engelska:
https://www.ywamsandiegobaja.org/resources
Kings Kids i Sverige arbetar med drama i gudstjänster och samlingar.
http://www.kingskids.se/
Det finns också dramaförslag för olika åldrar på följande hemsida:
http://www.sunday-school-center.com/easter-skits.html

Om Mission International

Mission International
Stationsvägen 16
184 50 Åkersberga
Sweden

T: +46(0)733 810 638
E: info@missioninternational.se