”Världens ensammaste folk” – så beskrivs människor i Sverige många gånger. I följden av coronapandemin lider fler människor än någonsin av ensamhet.
I TV4 – mitt i pandemin – talade man om att uppemot en miljon svenskar kan betraktas som socialt ensamma.

Kyrkan kan bryta denna ensamhet. På flera håll i landet har Svenska kyrkan startat veckoträffar som de kallar ”Promenera tillsammans”.

En kyrka annonserar:Välkommen du som tillsammans med andra vill promenera och tillföra kropp och själ välbefinnandet av rörelse och utomhusluft.

Som ett komplement till Adventsgudsjänster och andra samlingar…

  1. Gör ”Promenera tillsammans”- grupper under Advents- och jultiden. De kan fylla ett fantastiskt behov.
  2. ”Promenera tillsammans” i olika åldrar.
  3. Låt gärna gruppstorleken var mindre  – under 8 personer och håll distans.
  4. Man kan göra enkla frågor omkring Advent och Jul som man sätter upp utefter gångstråket.

 

Om Mission International

Mission International
Stationsvägen 16
184 50 Åkersberga
Sweden

T: +46(0)733 810 638
E: info@missioninternational.se