På många olika ställen är det gratis att fiska. Erbjud kommunen eller staden gratis seminarier om hur man fiskar på bästa sätt. Vilket bete ska man använda?
Vilken fisk kan man få? Och så vidare.
Man kan även inkludera någon från staden eller kommunen som kommer och berättar om fiskekortsregler och liknande om det är aktuellt.

Om Mission International

Mission International
Stationsvägen 16
184 50 Åkersberga
Sweden

T: +46(0)733 810 638
E: info@missioninternational.se